Współpraca

Jestem konsultantem w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, self-adwokatem w spektrum autyzmu, dyplomowanym pedagogiem specjalnym, biologiem terenowym z wieloletnim doświadczeniem i fotografem z osiągnięciami. Rokrocznie prowadzę co najmniej kilkadziesiąt wykładów, warsztatów i szkoleń na temat autyzmu. Szkolę również studentów, nauczycieli, specjalistów, pracuję z młodzieżą.

Szukasz kogoś kto profesjonalnie poprowadzi wykład na temat spektrum autyzmu (w języku polskim lub angielskim),  po prostu o tym opowie, albo napisze artykuł – z punktu widzenia self-adwokata lub specjalisty?

A może szukasz przyrodnika? Fotografa? Tłumacza z angielskiego na polski i odwrotnie?

A może kogoś kto przetestuje sprzęt fotograficzny i napisze recenzję? 😉

Napisz, porozmawiamy


I am consultant in the Transcultural Positive Psychotherapy method, self-advocate in the autism spectrum, a certified special needs pedagogue, a field biologist with many years of experience and a photographer with achievements. Every year I conduct at least several dozen lectures, workshops and trainings dedicated to autism spectrum. I also train students, teachers, specialists, and work with school children.

Are you looking for someone who will give the lecture on the autism spectrum (in Polish or English), or write an article – from the point of view of a self-advocate or specialist?

Or maybe you are looking for a naturalist? Photographer? Translator from English to Polish and vice versa?

Or maybe someone who will test the photographic equipment and write a review? 😉

Just contact me