Aspi Survival Handbook – część 2./part 2. Hałas/Noise

Click for English
Dziś, z okazji Dni Książki, odwiedziłem miejsce które staram się odwiedzać jak najrzadziej – galerię handlową.

Nie wiem kto puszcza tam „muzyczkę” – sadystyczny psychopata, czy osoba terminalnie głucha – ale to jest straszne!

Z tej okazji – kolejna część mojego poradnika:

Dziś – moje patenty na HAŁAS!

Kłopoty z nadwrażliwością na dźwięki ma cała masa osób z ASD. Nasz słuch jest często zdecydowanie czulszy niż osób neurotypowych, przez co granica natężenia po przekroczeniu której dźwięk staje się stresujący, i granica bólu wywołanego przez dźwięki, jest u nas zdecydowanie niżej niż „normy przewidują”.

Dla niektórych „zwykły”hałas wywoływany przez  ruch  uliczny, czy nawet głośna rozmowa (zwłaszcza gdy mówi parę osób naraz) mogą zahaczać o próg bólu.

Na szczęście można sobie z tym radzić – stosując różnorodne metody ograniczenia siły dźwięku

 

Zatyczki do uszu

Najprostsze, gąbkowe –  są do dostania w aptekach, sklepach BHP i oczywiście w necie. Trzeba wybierać te z podaną liczbą decybeli i certyfikatami – wtedy wiadomo że będą działać

Zalety: bardzo tanie, powszechnie dostępne, dyskretne. Te certyfikowane do użycia w przemyśle mają bardzo wysokie współczynniki tłumienia, powyżej 35 dB

Wady: zmieniają charakterystykę dźwięku: nie tylko obniżają natężenie, powodują że dźwięki stają się zduszone, zmienione. Są jednorazowe. Serio!

Gumowe/silikonowe – do zdobycia w niektórych sklepach BHP, niektórych sklepach muzycznych i w necie. Bywają także w sklepach strzeleckich.

Dzielą się na dwa typy: zwykłe „gumowe zatyczki” (tych nie polecam) i zatyczki posiadające filtry akustyczne

Zalety: w przeciwieństwie do poprzednich są wielorazowego użytku. Są dyskretne.
Te z filtrem akustycznym (dla muzyków) nie zmieniają charakterystyki dźwięku, a jedynie obniżają jego intensywność.

Wady: ciężej dostępne i droższe niż poprzednie. Trzeba jednak pamiętać że to jednorazowa inwestycja, bo starczają na długo.

Zatyczki indywidualnie pasowane, na zamówienie – do zamówienia w specjalistycznych firmach.

Zalety: chronią bardzo dobrze, jeszcze mniej niż poprzednie zmieniają charakter dźwięku, również są bardzo dyskretne

Wady: droższe niż poprzednie, na zamówienie – trzeba zrobić „odlew ucha” na podstawie którego robiona jest zatyczka. Nie są wieczne – kształt ucha zmienia się z czasem, co jakiś czas (firma poda co ile) trzeba je zmieniać

Ochronniki słuchu (w postaci słuchawek) 

Dzielą się na dwa typy: pasywne i aktywne

Pasywne
Zalety: tanie, proste do dostania w każdym sklepie BHP i budowlanym. (Trzeba wybrać te z certyfikatami i określonym tłumieniem.) Dobre chronią bardzo dobrze, a w wypadkach extremalnych (Aspik vs udarowy młot pneumatyczny) można je łączyć z poprzednimi typami.

Wady: wielkie, nieporęczne, od razu „walą po oczach” – każdy je zauważy, wielu się będzie dziwić „co za czub nosi ochronniki budowlane w galerii handlowej” – przez co zdecydowanie nie polecam ich w miejsca publiczne

Aktywne 

Zalety: chronią lepiej niż poprzednie. Wyższe modele zdecydowanie lepiej. Często mają dużą możliwość regulacji – siły tłumienia, dźwięków jakie tłumią, progu od jakiego włącza się tłumienie. Często można łączyć je w sieci, podłączać do radia lub wykorzystywać jako zestaw słuchawkowy. A nawet jako słuchawki audio – tyle że w tym wypadku raczej nie spodziewajcie się jakiejś ultra-audiofilskiej jakości odsłuchu.

Wady: posiadają wszelkie wady ochronników pasywnych. Są drogie, a im lepsze tym droższe. Bez zasilania zamieniają się w zwykłe ochronniki pasywne. Są raczej trudno dostępne – trzeba ich szukać w sklepach specjalistycznych i w necie.

Słuchawki audio

Wbrew powszechnemu mniemaniu większość modeli na prawdę w bardzo nikłym stopniu zmniejsza dźwięki zewnętrzne. Niektóre (tzw. modele otwarte) nie zmniejszają ich praktycznie w ogóle.

Jeśli chcecie wykorzystać słuchawki audio do walki z hałasem – szukajcie tych modeli w których producent bardzo wyraźnie zaznaczył że ograniczają lub odcinają „dźwięki tła” – i to pod warunkiem że te twierdzenia potwierdzają testy zewnętrzne. Jeśli macie możliwość odwiedzenia sklepu lub stoiska producenta i przetestowania interesującego was modelu – wykorzystujcie taką opcję. Sprawdzicie czy tłumienie jest dla was wystarczające – i czy dźwięk słuchawek wam odpowiada.
Przecież słuchawki audio kupuje się by ich używać do słuchania 🙂 – jeśli szukacie czegoś specjalnie do walki z hałasem, zdecydowanie polecam ochronniki.

Jeśli macie pytania – pytajcie 🙂

…ciąg dalszy nastąpi…

🐱

 

.


Today, on the occasion of Day of Books, I visited a place that I try to visit as little as possible – shopping mall.

I don’t know who selects „the music” there – a sadistic psychopath?, or a person terminally dull? – but this is absolutely terrible!

On this occasion – another part of my Aspi Survival Guide:

Noise

Problems with hypersensitivity to sound affects whole bunch of people with ASD.
Our hearing is often far more sensitive than neurotypical people, and decibel levels when the volume becomes stressful, or painful, are for us far lower than the „standards.”

For some of us the „normal” noise caused by traffic, or even loud conversation (especially when a lot of people talks in one time) can exceed the threshold of pain.

Fortunately, you can deal with it – using a variety of methods of reducing the strength of sound.

Ear plugs

The simplest: sponge – you can buy them in pharmacies, in safety equipment stores, and of course in net. You need to choose those with the specified „number of cut-off decibels” and certificates – then you will know that they will work.

Pros: very cheap, widely available, discreet. These certified for use in the industry have very high factors of damping, even above 35 dB

Cons: they change the sound characteristics: not only reduce the intensity, but also cause that sounds become muffled, and a bit strange. They are one-time-use. Really!

Rubber / silicone – you can get them in good safety equipment stores, some music stores and on the net. Sometimes in good shooting equipment stores.

They are divided into two types: the usual „rubber plugs” (those I do not recommend) and those with acoustic filters

Pros: unlike previous they are reusable. Like previous they are discreet.
These with acoustic filter (for musicians) don’t change the characteristics of the sound, but only reduce its intensity.

Cons: harder to get and more expensive than the previous one. But keep in mind that this is a one-time investment, because they lasts for long.

Plugs individually fitted, made on request – can be ordered in specialized companies.

Advantages: protect very well, even less than the previous changes the characteristic of sound, they are also very discreet

Disadvantages: more expensive than the previous one, and they are made on special order. They are not eternal – ear shape changes over time, from time to time  you need to change them (the company should give you advice how often you will have to change fitting)

Hearing protection (in the form of headphones)

They are divided into two main types: passive and active

Passive
Pros: cheap, easy to get in most safety equipment and construction stores and net. (As always, you need to choose those with certificates and specified level of sound-damping.) Good ones protects very well, and in extreme cases (Aspi vs jackhammer) can be combined with the previous types.

Cons: big, bulky, immediately „pounds the eyes” – everyone sees it, many will wonder „what a weirdo wears ear muffles in the mall??” – which is why I definitely don’t recommend them in public places.

Active

Pros: protect better than the previous. Higher models protects much better. They often have a a lot of options of adjustment – damping force, the sounds that are suppressed, the threshold which turns on damping. Often you can combine them into a network, connected to the radio or use a phone headset. Or even as headphones – just don’t expect kind of ultra-audiophile- sound-quality.

Cons: have all the drawbacks of the passive ear muffles. They are expensive, and the more the better – the more expensive they are. Without power they turn into mere passive protectors. They are rather difficult to get – you need to find them in specialty stores and on the net.

Headphones

Contrary to popular belief, most of the models reduce external sounds in a very small extent. Some (so called „open”) practically does not reduce them at all.

If you want to use headphones to fight the noise – look for those models in which the manufacturer has very clearly stated that they restrict or cut off the „background noise”- and this claim is confirmed by external tests. If you have the opportunity to visit the shop or manufacturer and test model interesting to you – do it.
You will check if „background noise reduction” is sufficient for you – and if the sound of headphones suits you.

After all, headphones are to be used to listen to music 🙂 – if you are looking for something specifically designed to reduce noise levels, I definitely recommend ear protectors and/or ear plugs.

Feel free to ask me the questions 🙂

…to be continued…

🐱

13 komentarzy Dodaj własny

 1. Magda pisze:

  Jestem prawie neurostandardowa, mam zaledwie nadwrażliwy układ współczulny, ale problem mam podobny, np. w niektóre dni mogą obudzić mnie krople wody kapiące z kranu. Na szczęście wystarczą mi zwykłe woskowe stopery w srebrnym opakowaniu, z apteki. Zdarza mi się korzystać z nich w pociągach, co niestety, może wzbudzić zdziwienie 🙂
  Masz jakieś patenty na nadmiar światła? Na zewnątrz to pewnie okulary, ale w biurze? Wykańczają mnie świetlówki, raz już siedziałam w pracy w przeciwsłonecznych 😦

  Polubione przez 1 osoba

 2. Greenshadow23 pisze:

  Witam 🙂 O moich kłopotach ze światłem pisałem w pierwszej części tego mini-poradnika
  https://aspiphotography.wordpress.com/2016/01/13/aspi-survival-handbook-czesc-1/
  Przy czym ja mam na tyle duże problemy że w pomieszczeniach po prostu używam ciemnych/przeciwsłonecznych

  Wiem że Katja z Kociego Świata (kociswiatasd.blox.pl) ma jakieś specjalne okulary anty-świetlówkowe – może zapytaj jej jakich dokładnie używa

  Polubienie

 3. elot360 pisze:

  Takie pytanie. Z jednej strony piszesz o „muzyczce” a z drugiej jak radzić sobie z hałasem. Muzyka w twojej galerii rozumiem że jest jakaś głośna czy po prostu ty to odbierasz jako coś nieprzyjemnego i głośnego jak np przejazd składu towarowego po głośnych szynach kolejowych?

  Z mojego doświadczenia wiem że utwory grane w galeriach „w jakich byłem” mają z założenia tylko dopełnić „tła” podczas zakupów i nie przypominam sobie by były specjalnie głośne. Możesz się jakoś określić?

  Polubienie

  1. Greenshadow23 pisze:

   Problemy są trzy: pierwszy taki, że mój słuch jest zdecydowanie bardziej czuły niż „normy przewidują”.
   Co za tym idzie: zsumowany gwar + muzyka w tle + reklamy z głośników to dla mnie zdecydowanie za głośne i nieprzyjemne.
   Druga sprawa – w samym Empiku (przynajmniej tym Suwalskim) muzykę puszczają wyraźnie głośniej niż w reszcie galerii (po co? nie mam pojęcia)
   Trzecia sprawa – to co akurat puszczali w Empiku (jakiś rap/hip-hop)… na prawdę nie wiem kto uznał by to za „nie narzucające się tło”

   To wszystko sumarycznie zmobilizowało mnie do skończenia wpisu o hałasie – nad którym grzebałem się już od jakiegoś czasu

   Polubienie

   1. elot360 pisze:

    Ile ludzi tyle opinii (I jak widać ile ludzi tyle różnych czułości na dźwięki :P)
    Pozdrawiam serdecznie i liczę na mniejsze problemy z galerią handlową 🙂

    Polubione przez 1 osoba

 4. Greenshadow23 pisze:

  Ech, pozazdrościć 😉

  Ja niestety mam masę kłopotów bardziej typowych dla „klasycznego” autyzm niż ZA, w tym właśnie te nieszczęsne nadwrażliwości

  Polubienie

  1. elot360 pisze:

   Z doświadczenia wiem że prędzej czy później ze wszystkim można sobie poradzić w prostszy lub trudniejszy sposób.

   Polubione przez 1 osoba

  2. Wanderratte pisze:

   U mnie na obecnym etapie życia najbardziej przeszkadzające / wkurwiające są:
   a) prawie kompletna niezdolność do multitaskingu;
   b) nadwrażliwości.
   Na niedogadywanie się z randomowymi ziomkami dobrze działa unikanie randomowych ziomków.

   Polubienie

  3. elot360 pisze:

   Trochę to zajęło, jednak mogę ci powiedzieć że chyba już rozumiem co musiałeś wtedy czuć w tej galerii handlowej. 4 akapit.
   http://swiatoczamiaspergerowca.blog.pl/2016/05/29/podsumowanie-ostatniego-czasu-12/

   Polubione przez 1 osoba

 5. szarosen pisze:

  Ja już nie mogę nosić zatyczek, bo przez ich codzienne noszenie zniszczyłam sobie uszy. Teraz pozostały mi już tylko słuchawki budowlane, można się przyzwyczaić do spania w nich. 😛

  Polubienie

 6. Używam dousznych słuchawek audio z aktywnym tłumieniem. Zmieniają charakterystykę dźwięku i nie wszystko wycinają, ale są dyskretne, nie wyglądam w nich dziwnie w metrze, na placu zabaw z dziećmi czy w knajpie, a wystarczają, żeby głowa mi przez większość czasu nie pękała.
  Pomysł podrzucił mi przyjaciel, kiedy mu się zwierzyłam, że w domu sprzątam, a czasem nawet zmywam, w budowlanych.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.